Tổng hợp bảng giá chuyển hàng hóa

Tổng đài: 0908.800.118

  I. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH

  Dịch vụ Chuyển phát nhanh là dịch vụ giao, nhận chứng từ và hàng hoá trong thời gian nhanh nhất. Hiện nay, các hoạt động mua sắm đang dần chuyển hướng sang hình thức online nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Đi kèm với sự phát triển đó, dịch vụ chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà ra đời, góp phần làm hoàn thiện quy trình mua bán, trao đổi.

  Bảng giá gửi phát nhanh từ Hà Nội:

  STT

  Gửi từ Hà Nội

   

  Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế - Quảng Trị

   

  Ninh Thuận – Khánh Hòa – Nha Trang – Phú Yên – Bình Định

   

  TPHCM

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  450.000/m3

  8.000/kg

  500.000/m3

  8.000/kg

  550.000/m3

  8.000/kg

  2

  50-100kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  3

  100-200kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  4

  200-500kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  2.200/kg

  2.300/kg

  2.300/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  2.000/kg

  2.100/kg

  2.100/kg

   

  Bảng giá gửi phát nhanh từ TPHCM:

  STT

  Gửi từ TPHCM

  Nhận hàng sau 24h

  Khánh Hòa - Nha Trang – Phú Yên – Bình Định

  Nhận hàng sau 24h

  Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế - Quảng Trị

  Nhận hàng sau 48h

  Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa

  Nhận hàng sau 36h

  Ninh Bình – Hà Nam – Hà Nội  - Hưng Yên

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  350.000/m3

  8.000/kg

  400.000/m3

  8.000/kg

  450.000/m3

  8.000/kg

  550.000/m3

  8.000/kg

  2

  50-100kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  3

  100-200kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  4

  200-500kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  1.800/kg

  2.200/kg

  2.200/kg

  2.300/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  1.400/kg

  1.800/kg

  2.000/kg

  2.100/kg

   

  Bảng giá gửi phát nhanh từ Nha Trang:

  STT

  Gửi từ Nha Trang

   

  TPHCM

   

  Ninh Bình – Hà Nam – Hà Nội  - Hưng Yên

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  450.000/m3

  8.000/kg

  450.000/m3

  8.000/kg

  2

  50-100kg

  7.000/kg

  7.000/kg

  3

  100-200kg

  5.000/kg

  5.000/kg

  4

  200-500kg

  3.000/kg

  3.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  1.800/kg

  2.300/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  1.400/kg

  2.100/kg

   

  II. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT HOẢ TỐC 

  Dịch vụ Chuyển phát Hoả Tốc, hẹn giờ là dịch vụ giao, nhận chứng từ và hàng hoá trong thời gian nhanh nhất, có thể hẹn giờ giao. Chuyển phát Hoả tốc đáp ứng nhu cầu cấp bách về thời gian của Quý khách.

  Bảng giá gửi hỏa tốc từ Hà Nội:

  STT

  Gửi từ Hà Nội

   

  Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế - Quảng Trị

   

  Ninh Thuận – Khánh Hòa – Nha Trang – Phú Yên – Bình Định

   

  TPHCM

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  1.350.000/m3

  24.000/kg

  1.500.000/m3

  24.000/kg

  1.650.000/m3

  24.000/kg

  2

  50-100kg

  21.000/kg

  21.000/kg

  21000/kg

  3

  100-200kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  4

  200-500kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  6.600/kg

  6.900/kg

  6.900/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  6.000/kg

  6.3100/kg

  6.300/kg

   

  Bảng giá gửi hỏa tốc từ TPHCM:

   

  STT

  Gửi từ TPHCM

  Nhận hàng sau 24h

  Khánh Hòa - Nha Trang – Phú Yên – Bình Định

  Nhận hàng sau 24h

  Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Huế - Quảng Trị

  Nhận hàng sau 48h

  Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa

  Nhận hàng sau 36h

  Ninh Bình – Hà Nam – Hà Nội  - Hưng Yên

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  350.000/m3

  24.000/kg

  400.000/m3

  24.000/kg

  450.000/m3

  24.000/kg

  550.000/m3

  24.000/kg

  2

  50-100kg

  21.000/kg

  21.000/kg

  21.000/kg

  21.000/kg

  3

  100-200kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  4

  200-500kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  5.400/kg

  6.600/kg

  6.600/kg

  6.900/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  4.200/kg

  5.400/kg

  6.000/kg

  6.300/kg

   

  Bảng giá gửi hỏa tốc từ Nha Trang:

  STT

  Gửi từ Nha Trang

   

  TPHCM

   

  Ninh Bình – Hà Nam – Hà Nội  - Hưng Yên

   

  Khối lượng

  Thể tích

  Đơn giá

  Thể tích

  Đơn giá

  1

  Dưới 50kg

  1.350.000/m3

  24.000/kg

  1.350.000/m3

  24.000/kg

  2

  50-100kg

  21.000/kg

  21.000/kg

  3

  100-200kg

  15.000/kg

  15.000/kg

  4

  200-500kg

  9.000/kg

  9.000/kg

  5

  500kg – 2 tấn

  5.400/kg

  6.900/kg

  6

  Lớn hơn 2 tấn

  4.200/kg

  6.300/kg

   

   

  Khách hàng của Hiệp Long Phát